dubaiescortstate.com

تا پیش از این فکر می‌شد که استراتژی‌ها از یکسری فرآیند برنامه ریزی پیچیده و زمان بر به دست می‌آید، اما در واقع با افزایش تحولات محیطی و شتاب تغییر بازارها، اغلب اسناد استراتژیک در سازمان تبدیل به گزارشاتی دیرهنگام و غیر واقعی می‌گشت، که فقط برای اخذ گواهی ایزو یا تعالی سازمان از بایگانی خارج می‌شد. اما سوال اصلی این است که به راستی استراتژی‌ها از کجا می‌آیند؟

استراتژی ها از کجا می آیند؟

عمده منشاء استراتژی حاصل از بینش Insight است، بینش استراتژیک، حاصل درک عمیق کسب و کار و برخاسته از شهود قوی کارآفرینان است. چشمه دوم استراتژی که در مورد خیلی از بنگاههای ایرانی مطرح می‌شود، توان حل مسایل است، به عبارتی کارآفرینان در موجه با مشکلات به توانمندی نائل میشوند که خود تبدیل به یک مزیت رقابتی برای شرکت آنها می‌شود.

همچنین تحلیلهای حاصل از اطلاعات جدید، به ویژه نوآوریهای انجام شده در بنگاههای رهبر و کشورهای پیشرو، که عمدتا حاصل نیروهای پیشران محیطی هستند، خود می‌تواند سرچشمه تحولات بنیادین در یک صنعت گردد و بنگاههایی که زودتر از رقبا این علایم را متوجه شوند، می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند.

مدیریت استراتژیک چابک چیست؟

یکی از بزرگ ترین موانع اجرای پروژه های استراتژیک در سازمان ها، طولانی شدن فرآیند ارزیابی سازمان، طراحی استراتژی و جاری سازی استراتژی در سازمان است. البته این روالی است که بر مبنای روش ها و ابزار هایی که در تحلیل و اجرای مدیریت استراتژی مرسوم است، به صورت علمی درنظر گرفته می شود. با این وجود، این فاصله از روند سریع اتفاقات در سازمان ها عموما ایجاد استراتژیک را محدود به کتابخانه ها یا در بهترین حالت ابزاری برای اخذ گواهی نامه های استاندارد های مختلف می کند.

با توجه به ضرورت تصمیم گیری سریع در خصوص مسایل استراتژیک در سازمان های امروزی، رویکرد چابک با رویکرد نتیجه محور به شکل موثر بر فرآیند هایی که منجر به تغییرات سریع و خروجی های ملموس در کنار برنامه ریزی های بلند مدت استراتژیک در سازمان تمرکز می کند.

نقش آینده نگاری در مدل مدیریت استراتژی چابک

آینده نگاری

آینده‌نگاری، عبارت است از تلاشی نظام‌مند برای شناخت آینده‌های بلندمدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه كه با هدف تعیین آن دسته از بخش‌هایی كه سرمایه‌گذاری در آنها احتمال سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می‌گردد.

آینده‌نگاری، یعنی آمادگی برای آینده و تخصیص منابع به بهترین وجه در راستای ارزشها

همه روشهای آینده نگاری سه نکته را در بردارند:

  • تحلیل گذشته و حال: آینده متکی است بر آنچه مردم هستند و آنچه تاریخ آنها را ساخته است. رویکردهای آینده شناسی به درجات به تدوام روندهای گذشته توجه می‌کنند.
  • درنظر گرفتن نقشه‌های ذینفعان: آینده ای که مردم می سازند وابسته به نقشه هایی است که آنان امروز به طور  صریح یا ضمنی ترسیم می کنند و بینشی است که از آینده می پذیرند. آینده نگاری مستلزم ملاحظه تصویرهایی از آینده است که ذینفعان گوناگون ترسیم کرده اند.
  • در نظر گرفتن تغییرات محیطی: عواملی هستند که در کنترل اجتماع نیستند، این عوامل عبارتند از: پیشرفت های فناورانه، شرایط اقلیم (آب و هوا)، کنش‌های اجتماع های رقیب (راهبردهای تولیدکنندگان فراسوی مرزها، تقاضای مصرف کنندگان خارجی)

چرخه یادگیری در مدل مدیریت استراتژی چابک

در اجرای مدل مدیریت استراتژی چابک، رویکرد چرخه بهبود اجرا می شود که وجوه مختلف برنامه ریزی استراتژیک در سازمان به صورت متعادل در عوامل و نتایج بروز می شوند. این موضوع علاوه بر کمک به سرعت در رسیدن به نتایج قابل لمس، در اصلاح مسیر با کمک بازخورد هایی که از اجرای حلقه های پیشین به دست می آید بسیار موثر است.