حاکمیت شرکتی

طبق گزارش موسسه جهانی BCG، امروزه اکثر شرکت‌های چند رشته‌ای برای توجیه وجود خود تلاش می‌نمایند. اغلب مدیران رشته‌های کسب و کار می‌گویند که هلدینگها و مدیران آنها، بیشتر از آنکه کمکی کنند، مانع هستند. هیئت مدیره‌ها و مدیران هلدینگ‌ها از اینکه آیا وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام می‌دهند؟ دچار ابهامات جدی شده اند. ابهاماتی از قبیل سوالات زیر، دغدغه ذهنی مدیر عامل و هیئت مدیره هلدینگها شده است:

  • آیا باید به منظور افزایش ارزش در شرکتهای خود فعالانه مداخله کنیم؟
  • یا باید خویشتن داری نموده و اجازه استقلال بیشتر به شرکتها بدهیم؟
  • چگونه باید رابطه بین هلدینگ و شرکتها را سازماندهی کنیم، که تنش پیش نیاید؟
  • بر روی کدام یک از فعالیتهای کلیدی در شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ تمرکز کنیم؟
  • به طور خلاصه، استراتژی فرزندپروری یک بنگاه مادر (Parent Company) چه باید باشد؟

استراتژی اشتباه فرزندپروری می‌تواند کارآفرینی در واحدهای کسب و کار را تضعیف کرده و پتانسیل ایجاد ارزش آنها را کاهش دهد. در مقابل، یک استراتژی موثر برای فرزندپروری می‌تواند نتایجی را ایجاد کند که مجموع کل ارزش ایجادی بزرگتر از مجموع هر یک از کسب و کارها به تنهایی بوده و ارزش اضافی خلق می‌نماید.